" เพราะสำหรับข้าพเจ้านั้น

การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์

และการตายก็ได้กำไร "

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวสาร และ กิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2021 คณาจารย์และนักศึกษาช่วยกันทำนาของพระคริสตธรรมพะเยา

พระคริสตธรรมพะเยา มีความยินดีเรียนเชิญพี่น้องศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน

55 ปี พระคริสตธรรมพะเยา