รู้จักพระคริสธรรมพะเยา

จากอดีตสู่ปัจจุบัน

(ปี ค.ศ. 1965-2018)

การเริ่มต้นของพระคริสตธรรมพะเยาคือการรับนิมิตที่จะมีโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ในภาคเหนือได้เกิดในใจของ ศจ.ดร.จอร์น เดวิด (Rev. Dr.John David ) มิชชั่นารีชาวอังกฤษ คณะ OMF (Overseas Missionary Fellowship) ท่านได้ปรึกษากับ ศจ.ทองคำ พันธุพงศ์ อดีตประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย แล้วอาจารย์จึงได้นำเรื่องนี้เข้าเสนอต่อคณะ โอ.เอ็ม.เอฟ.ทางคณะได้พิจารณาเห็นดีด้วยจึงได้มอบหมายให้ศจ.ดร.จอห์น เดวิด เป็นผู้หาสถานที่และการก่อตั้งโรงเรียนพระคัมภีร์ในเขต จ.เชียงรายซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในเวลานั้น ความยุ่งยากในการหาสถานที่เพื่อการก่อตั้งก็ทำให้ อ.จอห์น เดวิส มีความรู้สึกท้อใจเป็นอย่างยิ่ง จนกระทั่งเมื่อเวลาของพระเจ้ามาถึงวันหนึ่งในต้นปี ค.ศ.1965 วันนั้นเป็นวันที่อ.จอห์น เดวิส ได้เดินทางมาทิศใต้ของจังหวัดเชียงราย จนมาถึงอำเภอพะเยา


ในเดือนมิถุนายน1966ศูนย์ศึกษาพระคริสตธรรมพะเยาก็ได้เปิดทำการอบรมโดยมีนักศึกษารุ่นแรกเพียง 4 คน คือ น.สยุพา หมีเทศ (อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์) น.ส.เปรมจิต (จ.สระบุรี) นายมานิตย์ ชาวส้าน (จ.น่าน) นายเลาอู (ประเสริฐ/เผ่า เมี่ยน ) อ.แม่จัน จ.เชียงราย


พะเยา ซึ่งในเวลานั้นเป็นอำเภอหนึ่งในของจังหวัดเชียงราย ขณะที่ท่านได้ขี่รถจักรยานยนต์เลียบกว๊านพะเยาด้วยความรู้สึกท้อแท้ใจ แต่ในทันใดนั้นพระเจ้าก็ให้ท่านได้เห็นที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งเป็นเนินเขาที่รกร้างปกคลุมไปด้วยหญ้าคาและต้นไม้รกครึ้มเย็นเงียบสงบ (สถานที่แห่งนี้ชาวบ้านที่อยู่ย่านนี้ในสมัยนั้นไม่มีใครยอมขึ้นมาเพราะมีการร่ำลือว่ามีผีดุ มีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าเคยมีวัวของชาวบ้านเดินออกจากฝูงขึ้นไป เมื่อเจ้าของตามขึ้นไปก็ต้องตกใจวิ่งหนี เพราะจู่ๆวัวตัวนั้นก็นอนดิ้นทุรนทุรายชักกระตุกแล้วก็สิ้นใจไปต่อหน้าต่อตา) ท่านอาจารย์จอห์นจึงได้ตัดสินใจเลี้ยวรถขึ้นตามทางเกวียนแคบๆไปบนเนินเขานั้น เมื่อท่านขึ้นไปได้พอสมควรจึงหันกลับไปดูทางกว๊านพะเยาก็พบทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจมาก ท่านจึงได้อธิษฐานกับพระเจ้าว่า “ ถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วขอโปรดประทานที่ดินแปลงให้เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียนพระคัมภีร์ของพระองค์ด้วยเถิด”

ถ้าเปรียบเป็นต้นไม้ช่วงเวลานี้พระคริสตธรรมพะเยากำลังเป็นต้นไม้อ่อนที่กำลังเติบโต พร้อมที่จะเกิดดอกออกผล

นิมิตหมายอย่างหนึ่งที่อยู่ในใจของผู้รับใช้พระเจ้านิมิตนี้เป็นแก่นแท้ของพระคริสตธรรมพะเยา เหมือนต้นไม้ที่มีแก่นไม่ว่าเปลือกไม้จะหลุดออกหรือเปลี่ยนใหม่สักเท่าไหร่ ก็ตามแก่นกลางของต้นไม้ไม่เคยเปลี่ยนฉันใด นิมิตของพระคริสตธรรมพะเยาก็ฉันนั้น

นิมิตนั่นก็คือการให้ "พระคริสตธรรมเป็นท่อพระพรสำหรับคริสตจักรไทยเหมือนต้นมะกอกเทศใน (ศคย.บทที่4)

ที่ได้ส่งน้ำมันถึงเชิงตะเกียงซึ่งเปรียบเหมือนคริสตจักร"