สนับสนุนเรา

เพื่อเป็นทุนการศึกษา

การศึกษาพระคัมภีร์ถือเป็นสิ่งสำคัญต่องานรับใช้พระเจ้า แต่ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตามมา ทำให้หลายครอบครัวมีปัญหาเรื่องค่าเล่าเรียนของบุตรหลาน

ดังนั้น พระคริสตธรรมพะเยาจึงเปิดโอกาส ให้แก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาเรื่องค่าเล่าเรียนได้มีโอกาสในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้า หากท่านมีภาระใจที่จะช่วยสนับสนุนเรายินดี

สนับสนุนเราได้ที่เลขบัญชี