ซ่อมแซมบ้านพัก

บ้านสักสีทอง เนื่องจากโครงสร้างฝ้าและหลังคาบ้านทำจากไม่จึงทำให้ปลวกมาอาศัย ทำให้โครงสร้างไม่แข็งแรง เมื่อมีพายุมา ทำให้กระเบื้องหลังคาเปิดและฝ้าแตกเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีน้ำฝนท่วงขังบริเวณพื้นบ้าน จึงต้องมีการซ่อมแซม เพื่อรักษาสภาพให้บ้าน สามารถใช้การได้ต่อไป และยังมีบ้านพักอีกหลายหลังที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซม