นักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2021

การศึกษาพระคัมภีร์ถือเป็นสิ่งสำคัญต่องานรับใช้พระเจ้า แต่ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตามมา ทำให้หลายครอบครัวมีปัญหาเรื่องค่าเล่าเรียนของบุตรหลาน ดังนั้น พระคริสตธรรมพะเยาจึงเปิดโอกาส ให้แก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาเรื่องค่าเล่าเรียนได้มีโอกาสในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งในปีการศึกษา 2021 นี้ มีนักศึกษาทุนจำนวน 10 คน ถ้าหากว่าท่านใดมีภาระใจอยากจะช่วยสนับสนุนและเป็นพรแก่นักศึกษาเล่านี้ เรามีความยินดีอย่างยิ่ง