ให้เราช่วยอธิษฐานเผื่อท่าน

ทุกๆบ่ายวันพุธของสัปดาห์ นักศึกษาพระคริสตธรรมพะเยา ได้มีการรวมตัวกันเพื่ออธิษฐานเผื่อศิษย์เก่าเป็นประจำ

ดังนั้นเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือท่านด้วยคำอธิษฐานของเรา